När man köper leksaker till sina barn gäller det att se upp med skaderisken. Det finns nämligen leksaker som är direkt farliga för barnen att använda. Även om man tror att sådana leksaker aldrig skulle säljas, gör de faktiskt det.

Det finns många saker i denna värld som man måste skydda sina barn mot och en utav dessa saker är inbrottstjuvar.

”Som förälder har man ansvar över sitt barn, och även om man medvetet låter barnet vara hemma själv är det otroligt viktigt att det är skyddat.” Läs mer.

Men just inbrottstjuvar är förmodligen inte det som föräldrar är mest rädda för att deras barn som bli utsatta för. Det finns betydligt mer vanliga saker som kan hända och som man måste skydda sitt barn emot. En utav dessa saker är leksaker. För även om leksaker är gjorda för att barn ska leka med dem, kan de faktiskt bli farliga. I Expressen kan man läsa om en leksak som ett företag fortsatte att sälja även om de visste om att den var farlig. Leksaken innehöll nämligen starka magneter som är livsfarliga om de sväljs och som många småbarn faktiskt dött av att svälja.

Kan få betala en miljon

Företaget visste som sagt om att det fanns stora risker med att sälja den här leksaken till barn. För att de fortsatt sälja den har nu Konsumentverket yrkat på en miljon i sanktionsavgift. Företaget å sin sida säger att de handlat efter bästa förmåga och att de inte alls medvetet sålt produkter som varit farliga för konsumenterna.