Något som finns både i luften och i vattnet är det farliga ämnet radon. Runt 40 000 hus behöver radonsanering och omkring 2 miljoner personer har radon i sitt dricksvatten. Tidigare fanns bidrag att söka vid radonsanering, men efter lågt intresse togs bidraget bort.

På gd.se kan man läsa att det inte längre går att få statligt bidrag till radonsanering. Bidraget som tidigare fanns och har funnits sedan 2003, upphörde vid årsskiftet. Bidraget innebar att den som velat sanera sin villa från radon haft möjligheten att söka bidrag för att göra det. Bidraget har legat på 15 000 kronor men intresset att söka det har varit lågt. Därför har bidraget avskaffats efter ett beslut från regeringen.

Får cancer av radon

Att bidraget avskaffats för att så några har ansökt om det, visar att det är många som inte har intresse av att radonsanera. Men faktum är att 500 personer varje år får cancer på grund av radon i bostäder. (Källa) Även om rekommendationerna för radonhalten i bostäder och i byggmaterial inte får överstiga 200 becquerel per kubikmeter, är det många hus som gör det och detta gäller även för nya hus. Experter tror att folk inte sanerar sina hus från radon för att de inte inser vilka risker det innebär, trots att över 40 000 hus i Sverige faktiskt behöver saneras från radon.

Radon via dricksvattnet

Det är dock inte bara via luften som man kan få i sig radon, utan även via vattnet. Detta kan man undvika genom att köpa ett radonfilter mot radon i vatten från http://www.radonett.com/sv/. Vattnet som oftast innehåller högst halter av radon är det som finns i brunnsvattnet och i Sverige är det runt två miljoner personer som får sitt dricksvatten från enskilda brunnar, skriver Expressen.